JOGÁLLÁSA - Tulajdonviszonyok, beépíthetőség

Zöldterület-közpark a Szabályozási terven Zkp/XVI jellel jelölt övezet, amely állandóan növényzettel fedett, a kerület klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést, testedzést szolgáló közterület. Zöldterület-közpark övezetben elhelyezhető épület: pihenést és testedzést szolgáló, valamint a terület fenntartásához szükséges rendeltetést tartalmazhat. Kutyaiskola, lovas iskola, gépkocsi tároló nem helyezhető el. Zöldterület, nagytelkes övezetben (Zkp/XVI/1) a kialakítható telek legkisebb területe: 5000 m2; a beépítés módja: szabadonálló; a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 2%; az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 4,5 m; legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség: 2%; zöldfelület legkisebb mértéke: 75%.

A különleges terület – nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület a Szabályozási terven K-Rek/XVI jellel jelölt építési övezet, melybe azok a területek tartoznak, amelyek időszakosan egy időben nagy forgalmat vonzanak. A sport rendeltetés mellett az azokat kiszolgáló rendeltetésű épületek is elhelyezhetők. Szállás rendeltetés legfeljebb az általános funkcióra megengedett szintterület 30%-án helyezhető el. A K-Rek/XVI/1 övezet építési telkein kereskedelmi rendeltetés, az ahhoz kapcsolódó összes helyiséget figyelembe véve legfeljebb 350 m2 nettó alapterületen helyezhető el. Az építési övezet építési telkein sportcsarnok építése esetén a legnagyobb épületmagasság 3,0 méterrel növelhető.
A kerület területén a beépítésre nem szánt területek sajátos használatuk szerint ebbe az övezetbe is tartozhatnak. Általánosságban a Közlekedési területen a közlekedési műszaki létesítmények elhelyezésén túl a közösségi közlekedést kiszolgáló létesítmények, a közmű és hírközlés létesítményeinek, valamint utcabútorok helyezhetők el. Közlekedési területen üzemanyagtöltő állomás elhelyezhető, zöldsáv kialakítható, utcafásítás végezhető. Az itt elhelyezhető épület megengedett legnagyobb épületmagassága legfeljebb 7,5 m. A KÖk/XVI övezetben a kereskedelmi rendeltetés egy épületben nem haladhatja a 200 m2 nettó szintterületet.