0
ÉSZLELT ÁLLATFAJ

– gerinces és/vagy védett –

0
VÉDETT / FOKOZOTTAN VÉDETT
0
NEM VÉDETT GERINCES

Jelen fajlista 2021 tavaszától kezdve folyamatosan bővül. Azok az állatfajok kerülhetnek rá fel, melyeknek jelenlétét hiteles (képfelvétellel dokumentált) észlelések bizonyítják. Egyes esetekben nem magáról az állatról készült fénykép, hanem olyan nyomokról, jelekről melyek önmagukban is bizonyító erejűek (pl. vakondtúrás). Hatalmas számosságuk miatt a listán nem szerepelnek azon gerinctelen fajok, melyek nem élveznek védettséget. Ugyan csak nem kerültek feltüntetésre azok a fajok, melyeknek egyedeit hosszabb ideje nem észlelték a területen (pl. gyurgyalag, parti fecske, édesvízi medúza).

EMLŐSFAJOK (6)

VÉDETT (4)

NEM VÉDETT (2)

MADÁRFAJOK (54)

FOKOZOTTAN VÉDETT (2)

VÉDETT (43)

NEM VÉDETT (9)

HÜLLŐFAJOK (4)

VÉDETT (4)

KÉTÉLTŰFAJOK (5)

VÉDETT (5)

HALFAJOK (9)

NEM VÉDETT (9)

VÉDETT GERINCTELEN FAJOK (26)

FOKOZOTTAN VÉDETT (1)

VÉDETT (25)

* A természetvédelmi érték a fészeképítő hangyafaj fészkére vonatkozik.
Magyarországon a vadon élő állatok védelmét az 1996. évi LIII. törvény szabályozza, eszerint: Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A védett állatfajok listáját a 13/2001. (V. 9.) Környezetvédelmi Minisztériumi rendelet 2. melléklete tartalmazza, valamint meghatározza a feltételeket, amelyek fennállása esetén egyes fajok gyérítése vagy riasztása a védettsége ellenére megengedhető.